Hoppas

Fredag imorgon och för mig blir de nog att man som vanligt får ett brev av HRAK . Att dom behöver mer papper från mig. Men hoppas på att i stället få ett svar på hur mycke jag får istället. Hoppas på lite tur..