Blää

Jaha då sitter man och tentar pluggar igen och den här gången kan jag inte få in plugget. Så jag börjar med att jag bryter ner och tar mig upp sen ikväll. Just nu känner är jag värdelös och kan inget. Vad ska det bli av mig ?
Visst får man ha såna dagar också men det har kommit lite mer än ofta nu. Vad man gör åt det är att man reser sig upp igen och tar nya tag och just nu hoppas jag på ödet att det kommer något som ger mig ett tecken på att jag är på rätt väg och inte går åte fel håll. 
Jag tänker också tanken på om jag inte får jobb här jag bor var får  jag då jobb? 
Att resa sig upp är inte så lätt. Men ni vet jag ger ju inte alls upp.. 
 
 
 
 

Well then you sit and tentar plugs again and this time I can not get into plugget. So I start with I break down and takes me up late tonight. Right now feel I am worthless and can not. What will become of me?
Sure, you have such days also but it has come a little more often than now. What to do about it is that it gets up again and renewed effort, and right now I'm hoping for the fate that it will something that gives me a sign that I'm on the right path and do not go the recall wrong direction.
I also think the idea unless I get a job here I live, will I get a job?
To rise up is not so easy. But you know, I give not at all up ..

 

 

Kommentera här: