Men en dag i taget But one day at a time

Hejsan vänner.
Det går lite i perioder och väldigt segt med att jag är här.
De är inte att jag inte har tankar eller behöver skriva av mig. De är något jag verkligen behöver och bara inte haft ork eller tid att göra. Skolan har som sagt tagit sin tid och jag till och med åkte på någon
allergi eller det är lite diffust vad det nu var. De kunde till och med ha vart någon stress hormon som spökade att jag åkte på enorm klåda. Så man inte kunde sitta ner och ta det lugnt eller sova. Har aldrig vart med om det förut. Men förstår min son nu lite mer som har eksem klåda.
Så jag var tvungen att ta det lugnt och softa ner. De är inte vanligt för mig. Så idag ska jag göra något som jag har väntat på. Köpa mig ett gymkort. Har ju haft det för ca 6 månader sen. Men nu tar jag tillbaka det jag trivs med. Att träna. Så det här med att softa ner när man pluggar är inte lätt. Men en dag i taget och allergi medicin som gör mig trött så går jag med små steg framåt.
Allt fixar sig och jag behöver inte fixa allt själv. Man kan be om hjälp. Hur svårt det än är. Man kan inte kunna allt på en gång vissa saker kan ta sin tid och låt det ta sin tid. Man behöver inte göra allt på en gång. Vissa saker kan vänta.
Med små och stora steg går jag framåt. Jag kommer att ha tid att lära mig och utveckla mig framåt. Att få ny kunskap är en gåva och lärorikt.
Ses snart vänner nu ska jag få i mig något gott.. Kaffe..
 
 
 
 

Hello friends.
There is little in the periods and very tough with me being here.
They is not that I do not have thoughts or need to write me. They are something I really need and just not had the energy or the time to do. The school has said that taking his time, and I even went on some
allergy or it's a bit vague about what it was. They could even have been some stress hormone that haunted that I went to tremendous itching. So you could not sit down and relax or sleep. Have never been through it before. But understand my son is now a little more who have eczema itching.
So I had to take it easy and chill down. They are not usual for me. So today I'm going to do something I have been waiting for. Buy me a gym membership. 've Had it for about 6 months ago. But now I take back what I thrive on. To train. So this having to be pinned down while studying is not easy. But one day at a time, and allergy medicine that makes me tired so I go with small steps forward.
Everything fixes itself and I do not fix everything himself. You can ask for help. How difficult it is. You can not be everywhere at once, some things can take their time and let it take its time. One need not do everything at once. Some things can wait.
With small and large steps, I go forward. I will have time to learn and develop myself forward. Gaining new knowledge is a gift and instructive.
See you soon friends now I'll get me something good .. Coffee ..

Kommentera här: